O nás

lom Czatkowice

Katedra geologického inženýrství je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Působí v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín (aplikovaná geologie, inženýrská geologie, hydrogeologie a další).


© 2018 VŠB-TU Ostrava